احمدرضا شجایی

اولین سخنران جهان با 20 سال فیلم مستند و هدف مند از مسیر موفقیت در کار و زندگی

بنیان گذار متد TA7 ( تعادلی به سوی خوش بختی)

ثبت رکورد  اولین بلاگر  دنیا  با 20 سال فیلم مستند

دارای  دکتری مدیریت کسب و کار DBA